Usalda liikumise jõudu!
Usalda liikumise jõudu!

Kedja@Tantsumassiiv

19.-20. august 2020 Massiarul

Kedja toimus sel aastal mitmes riigis üheaegselt ja osaliselt online formaadis. Kedja@Tantsumassiiv on Baltimaade ühine programm.

Loe toimunud üritusest 11. septembri Sirbist

Kedja@Tantsumassiiv oli osa Tantsumassiiv 2020 programmist.

“Võimalus magada” – Agnese Bordjukova (LV), Alise Bokaldere (LV) – töötuba

Liikumisepõhine töötuba avab unes viibimise füüsilisi ja ideoloogilisi aspekte. Valik uinuda on personaalne reaktsioon tänapäeval toimuvale, väljendades soovi taanduda.

Une passiivselt aktiivne olek võtab üle ja toob esile elamise põhiväärtused.

Töötuba uurib, kui palju eluaega on alles jäänud, ja kuidas seda aega kasutatakse.

“Performance kunst kui tööriist demokraatiale” – Denisas Kolomyckis (LT)- töötuba

Töötuba kutsub looma ruumi, mis oleks sümbioosis meid ümbritseva loodusega, otsides sügavamat mõistmist enda kehast, kaasates uusi tehnikaid läbi praktika, reflektsiooni ja etendamise kaudu.

Seminari vormis töötoas on osalejatel võimalus esitleda enda kogemusi ja ideid ning uurimuspraktikaid.

“Olmeulmad: kambavaim” – Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Maarja Tõnisson (EE) ja Raho Aadla (EE) – töötuba

Kõik saavad võimaluse olla juhid, rohkelt saab järgneda teistele jäädes kogedes ikka iseendaks. Töötoas tegeletakse koos tantsimise kui kogukonda loova praktikaga, kus isikupärased liikumisharjumused kohtuvad üksteisega, mille tulemusena tekib  iga osaleja jaoks ühistel alustel põhinev, kuid täiesti omanäoline tähenduslik tervik.

“Ühised kogemused kui kogukondliku ühisuse alustalad” – online Kedja arutelupaneel

Arutelu eesmärk on avardada tunnetust tantsukogukonnast – üksikute ühinemisel sündivast ühisusest – tuginedes kogukonna liikmete mälestustele, mis on tekkinud tänu TANTSUMASSIIVI töötubade käigus saadud kogemustele. Igat inimest juhivad tema isiklikud implitsiitsed teooriad, mistõttu on viis, kuidas ja mida mäletatakse, tunnistus sellest, mida indiviid väärtustab ja millistel alustel ta nii teadlikult, kui ka teadvustamatult tegutseb. Arutluse käigus lõimuvad teineteisega ajalises mõõtmes erisuunalised (minevik-tulevik) ja tegevuslikus plaanis kuhjuvad (üks kogemus, kaks kogemust jne) mõtteprotsessid: tagasivaade juhtunule (mälestused) ja edasivaade võimaliku tuleva osas (kujutelmad).

Paneeli on võimalik järelvaadata Kedja FB lehel.

Kedja@Tantsumassiivi peakorraldaja on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, eesotsas Kedja töörühmaga koosseisus Jaan Ulst, Raho Aadla ja Maarja Tõnisson.

Meie partnerid: Cultural Development Administration Region Västra Götaland (Rootsi), Läti Tantsuinfo Keskus (Läti), Contemporary Dance Association (Leedu) ja MTÜ Oma Stuudio (Tantsumassiivi peakorraldaja koostöös Massia Loomekeskusega). 

Projekti toetas: Eesti Kultuurkapital