SESSIONS

Kontaktimprovisatsiooni jämmide sari TantsuRUUM-is Tallinnas

Ajakava 2019 kevadel:

24. märts – juhendaja Jaan Ulst, live muusikat mängib HELLO KILLU

21. aprill – juhendaja Raho Aadla, live muusikat mängib OOPUS

Sihtgrupp:

  • tantsuprofessionaalid; 
  • professionaalsed muusikud; 
  • kontaktimprovisatsiooni huvilised.

Eesmärgid:

– pakkuda platvormi improviseerimiseks nii tantsijatele kui ka muusikutele;

– tutvustada ning arendada kontaktimprovisatsiooni tehnikat;

– suurendada tantsuprofessionaalide omavahelist suhtlust ja koostööd;

– arendada kontaktjämmi kultuuri Eestis;

– tagada järjepidev süsteem kontaktjämmide toimumiseks;

– populariseerida improvisatsiooni sh kontaktimprovisatsiooni tantsuhuviliste seas;

– soodustada muusikute ja tantsijate omavahelist koostööd ja oskust koos improviseerida.

Kirjeldus

TantsuRUUMi kontaktjämmid on septembrist 2019 aprillikuuni 2020 kord kuus toimuvad kontaktimprovisatsiooni töötoad, kus keskendutakse tantsulisele (vabale) improvisatsioonile kasutades peamiselt kontakttantsu tehnikat.

Mis toimub?

Professionaalsete tantsijate ning muusikute eestvedamisel luuakse kontsentreeritud õhkkond, kus põhirõhk on omavahelisel suhtlemisel läbi tantsu.

Kontaktimprovisatsiooni taust

Kontaktimprovisatsioon on partnertantsu tehnika pärinedes 1960ndate Ameerika tantsumaastikult. Koos võivad tantsida enam kui kaks tantsijat üheaegselt. Kontaktimprovisatsiooni iseloomustab küllaltki suur vormiline vabadus. Tehnika baseerub keharaskuse jagamisel ja improvisatsioonil, mis tekib juhtija ning järgija printsiibi pidevas vahetuses tantsu sees.

Kontaktimprovisatsiooni tehnika maksimaalseks rakendamiseks on tarvis mängulist atmosfääri, kuna tehnika eesmärk on arendada tantsija valmisolekut reageerida koheselt. Seetõttu algab kontaktimprovisatsiooni õppimine koostantsimisest, mida pakub jämmi formaat. Jämmide peamine reegel on austada teist tantsijat ühises tantsus ning ruumis. Kontaktjämmid loovad kogukonna tunnet, annavad osalejale võimaluse end väljendada ning parandada füüsilist vormi.

Professionaalsetele tantsijatele pakuvad kontaktjämmid võimalust hoida end nii füüsiliselt kui ka vaimselt vormis ning arendada enda kui õpetaja oskusi.

Kontaktimprovisatsioon on professionaalsel tasandil õpetatud Eestis aastast 1998 Raido Mägi juhtimisel TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 

Sessionsi taust

Aastast 2014 on Tallinnas Laura Kvelsteini juhtimisel tegutsenud improvisatsiooni ürituste sari Sessions, mille raames on koostööd teinud professionaalsed tantsijad ja muusikud. 2018. aasta alguses alustas Sessions kontaktjämmide läbiviimist TantsuRUUMis. Huvi kontaktimprovisatsiooni tehnika järgi on suur, kuna igal jämmil on uusi osalejaid. 

Kontaktjämmide eesmärk TantsuRUUMis on pakkuda järjepidevat võimalus kontakt-improvisatsiooni tehnika harrastamiseks, arendamiseks ning selle tantsuliigi laiemaks tutvustamiseks Eestis. Läbiviijatena on kaasatud Mari-Liis Eskusson, Jaan Ulst, Raho Aadla ja Joonas Tagel. Muusikutena toetavad projekti Mari Meentalo, Johannes Ahun, Killu Sukmit ja Hello Upan.

Sessionsi struktuur

Sessions on edasiarenenud ka organisatsioonina. Seoses Mari-Liis Eskussoni vanemapuhkusele jäämisega võttis 2019 aasta algusest projektijuhtimise üle Jaan Ulst. Turunduse ja kujunduse osas on kaastegevad Mari Meentalo ja Johannes Ahun. Teavitusallikana kasutame peamiselt Facebook Page-i Sessions. Lisaks on valmimisel Sessions-i koduleht ja uudiskiri. Selgemalt võtame suuna ühendumiseks teiste sarnaste ühendustega välismaal. Selle üheks oluliseks sammuks on kogu kommunikatsiooni kaks-keelsena hoidmine.

Kontaktimprovisatsiooni töötubade läbiviijatest:

Mari-Liis Eskusson on vabakutseline tantsukunstnik ja massöör. Kontaktimprovisatsiooni on ta õppinud Raido Mägi ja Karl Saksi käe all ning täiendanud end erinevatel festivalidel Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Ühtlasi on Mari-Liis aidanud korraldada esimest kontaktimprovisatsiooni festivali Noveldas, Hispaanias. Alates 2018. aasta aprillist viib Mari-Liis iganädalaselt läbi kontaktimprovisatsiooni tunde algajatele. Mari-Liis soovib oma tegevusega edendada jätkusuutlikku maailmapilti ja usub, et kontaktjämmid on üks neist võimalustest.

Jaan Ulst on vabakutseline koreograaf, kes hindab tantsija meisterlikkust saavutada liikumise üle maksimaalne võim. Teise sõnaga tantsija keha omastab liigutuse täielikult. Kontaktimprovisatsioon järgib tänapäeva inimese vajadust – olla kontaktis. Jaan kasutab mitmetes projektides just kontaktimpro lahendusi, sest need pakuvad võimalusi olla meisterlik, uuenduslik ja loov.

Raho Aadla on tantsuõpetaja ja vabakutseline etenduskunstnik. Ta õpetab kontaktimprovisatsiooni Tallinna Balletikoolis. Oma suurimad seiklused kontakttantsus on ta läbinud koos Joonas Tageliga, kellega koostöös sündis 2016. aasta sügisel tema esimene tantsulavastus “DI” (Tallinna Tantsuteater), mille prooviprotsess möödus kontaktis katsetamise tähe all ja tugevdas Raho oskuslikkust nii kontaktis liikudes kui ka selle edasi õpetamises.

Joonas Tagel on tantsukunstnik, kes tegutseb aktiivselt nii tantsija-, õpetaja kui koreograafina. Ta on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala, õppinud Saksamaal (Palucca Hochschule für Tanz, Dresden) ning täiendanud end läbi erinevate töötubade peamiselt Saksamaal, Austrias ja Belgias. Läbi aastate on ta osalenud tantsija- ja koreograafina projektides nii Eestis kui ka välismaal. Varasemalt töötanud kaasaegse tantsu õppejõuna TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja hetkel Tallinna Balletikoolis. Joonas on viinud läbi kontaktimprovisatsiooni tunde ja jämme Tartus Stuudios Samm.

Kontaktimprovisatsiooni jämmidel osalevad muusikud:

Johannes Ahun on vabakutseline muusik. Koostöö kontaktimprovisatiooni ja muusika vahel algas 2005. aastal Fine5-is, osaleti Koolitantsul ja kahel järjestikusel aastal ka võideti. Sellest päevast peale kuni aastani 2018 on ta osalenud paljudes kontaktimprovisatsiooni tundides ja jämmidel muusikuna. Koos Laura Kvelsteiniga alustati Sessions kontakimprovisatsiooni jämmidega. Teda huvitab suhe ja side muusika ja liikumise vahel. Praegu õpib ja töötab Johannes vabakutselise helitehnoloog/muusikuna audiovisuaalses bändis OOPUS. https://www.facebook.com/oopusmusic/ 

Mari Meentalo on vabakutseline muusik, kelle suureks kireks on kaasaegse tantsumuusika (klubikultuur) ning traditsioonilise tantsumuusika (pärimus- ja/või rahvakultuur) ühiste osade otsimine, nende sidumine ja töötlemine. Oma loomingut väljendab ta audiovisuaalses kollektiivis OOPUS, mille üks oluline rõhuasetus on muusika tantsitavusel. Sessions kontaktimprovisatsiooni jämmidega liitus Mari 2017. aastal sellele koos Johannes Ahuniga muusikalisi kujundusi luues ning on seeläbi leidnud oma loomingulisteks partneriteks ka tantsijad. https://www.facebook.com/MariMeentaloMusic/ 

Hello Upan tegeleb eksperimentaalse heliimprovisatsiooniga. On olnud tegev erinevates muusika kollektiivides ning kaasategev mitmetes tantsulavastustes. Viimastel aastatel esinenud sooloimprovisatsiooni ja heliinstallatsiooniga “Heliokuup” ning regulaarselt eksperimentaalduo Post Horn koosseisus (koos Raul Kelleriga), lo-fi helikeelega eksperimenteerivas duos Hello Killu (koos Killu Sukmitiga).

Killu Sukmit tegeleb eksperimentaalse heliimprovisatsiooniga koostöös kaasaegse tantsu/tantsijatega. On olnud tegev erinevates muusika kollektiivides (Dr Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, Punane). Osalenud mitmes prantsuse koreograafi Florence Augendre juhendatud liikumisuurimuslikus meistriklassis ning 2018. a. alates Kontaktimrojämmidel liveimprovisatsiooniga (koostöös Hello Upaniga). Osalenud regulaarselt lo-fi helikeelega eksperimenteerivas duos Hello Killu, kes tegi 2018. aastal liveoriginaal-muusika Maarja Tõnissoni, Arolin Raudva, Raho Aadla ja Age Linkmanni tantsuetendusele “Olmeulmad 2”. 

Hello Killu (Hello Upan ja Killu Sukmit) on bänd, kes on esinenud nii Berliini klubis SO36 kui ka Narva klubis Ro-Ro. Hello Killu on bass & drum, mitte drum & bass. Hello Killu muusikat on iseloomustatud kui ajaviitepunki, doomi või intellektuaalset rokkmuusikat ja olgugi, et osalistele meeldib väga Kim Gordon ja Kate Schellenbach, sarnanevat nende muusika ühe fänni arvamuse järgi ikkagi kõige rohkem Hello Killule. Enne Hello Killut mängiti koos bändides Extrafine ja Paul Cole & Ring My Bell – Hello bassil, Killu trummidel.