Usalda liikumise jõudu!
Usalda liikumise jõudu!

kujutletud M